8

8

تاریخ

03 بهمن 1393

دسته بندی

کافه و رستوران/هتل/شرکت های پتروشیمی و فرآورده های نفتی/بیمارستان/شرکت های پخش مویرگی و.../شرکت های تولیدی/مجموعه خدماتی-رفاهی-تفریحی/سازمانها و ادارات / دیگر مشاغل

آخرین خبرها