سایز جعبه ها

سایزبندی جعبه دستمال کاغذی

سایز بندی جعبه های دستمال کاغذی

برای دریافت مشاوره و سفارش محصول با ما تماس بگیرید.

Telegram And Instagram  : @shakilakleenex
Phone : 0912-282-3550
Email: shakilakleenex@gmail.com

50 برگ دولا

سايز جعبه ١٥ طول * ١١ عرض * ارتفاع ٤

100 برگ دولا

 سايز جعبه ١٥ طول * ١١ عرض * ارتفاع ٥
سایز تیشو

cm 20.5*12

150برگ دولا

سايز جعبه ٢٣ طول * ١١ عرض * ارتفاع ٨

سایز تیشو cm 20.5*20

50 برگ دولا

رومیزی سايز جعبه ٢٣ طول * ١١ عرض * ارتفاع ٤

100 برگ دولا

 سايز جعبه ٢٣ طول * ١١ عرض * ارتفاع ٥

سایز تیشو cm 20.5*20


75برگ دولا مکعبی

سايز جعبه ١١ طول * ١١ عرض * ارتفاع ١١

سایز تیشو cm 20.5*20


آخرین خبرها